Historia

Historia naszej firmy

Refinance

18 sierpnia 2003 r.

Założenie firmy

Firma została założona 18 sierpnia 2003 r. przez Stanisława Jędrzejczaka i Artura Jędrzejczaka. Na bazie wieloletniego doświadczenia właścicieli, zbudowano podstawy działalności spółki, oraz opracowano długofalowy plan rozwoju.


18 sierpnia 2003 r.

01 październik 2003

Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności firmy, i podpisanie pierwszych umów z kontrahentami.


18 luty 2004

Uzyskanie Koncesji

Ciągły rozwój spółki, szkolenia pracowników i poszukiwanie nowych gałęzi działaności przynoszą efekt w postaci uzyskania koncesji nr L-0042/04, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej


18 luty 2004

09 marca 2005

Certyfikat Gwaranta Czystości I Higieny

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, jest uzyskanie Certyfikatu" Gwarant Czytości i Higieny", nadanego przez TUV Rheinland Polska sp. z o.o.


 

 

ADRES

Siedziba firmy:  S&A Service Sp. z o.o.

Ulica:  ul. Głubczycka 8, Wrocław

Email:  biuro@saservice.com.pl

Telefon:  71 344 88 25

GALERIA ZDJĘĆ

Search